Pernah makan kacang botol? Kacang botol bukan sahaja boleh di buat ulam ulaman malah kita boleh...