Ciabatta uniknya merupakan perkataan yang berasal daripada itali yang bermaksud sepatu tua. Secara luasnya ciabatta digunakan...